Vi hjälper dig med projektledning, affärsutveckling och IT för att lyckas med dina projekt.

Nordic Financial Components tillhandahåller konsulttjänster till aktörer i finansbranchen inom följande områden:

  • Verksamhetsanpassning till legala regelverk såsom MiFID II, EMIR, PSD II och CSDR
  • Projektledning och affärsanalys
  • Teknisk infrastruktur och arkitektur
  • Programutveckling

Våra konsulter har bred och djup kompentens inom alla de olika aspekter som krävs för hantering av värdepapper. Vi kan såväl de affärsmässiga villkoren för trading eller kundhandel som detaljerna kring avvecklings- och backofficeprocesser.

Vår styrka är att våra medarbetare har lång erfarenhet inom sina specialistområden, men att de också har en stor bredd vilket gör att de kan se helheten och konsekvenserna av det de arbetar med. Vi tror att en bra konsult inte begränsar sig till endast en teknikroll eller affärsroll, utan tar i beaktande hur dessa delar samverkar och är beroende av varandra.