Vi erbjuder automatisering av handel och valuta

Vi bygger helhet av detaljer och omsätter kunskap i praktik.

Nordic Financial Components utvecklar och erbjuder digitala lösningar för att möjliggöra och effektivisera den operationella processen kring finansiella instrument och likviditetshantering. Vi erbjuder våra lösningar till banker, värdepappersbolag och fondbolag samt till företag med avancerade behov inom likviditetshantering och FX. 

Vi erbjuder produkterna xpool, reFix och fxTend som licensierade produkter med full drift och implementationssupport. 

Läs mer om respektive produkt genom att klicka på bilderna nedan!

xpool

xpool är en likviditetslösning som erbjuder avancerad fysisk cash-pooling cross valuta samt hantering av valutarisker med avancerad integration till valutamarknader

reFix

reFix handelsintegration låter banker exponera ett lättillgängligt REST API som ger kunderna tillgång till deras FIX-marknader.

fxTend

Lösningen fxTend integreras med existerande handelsflöden och möjliggör automatiserad valutasäkring och växling, aggregerad eller per enskild affär.