Produkter

Vi bygger helhet av detaljer och omsätter kunskap i praktik.

Nordic Financial Components utvecklar och erbjuder digitala lösningar för att möjliggöra och effektivisera den operationella processen kring finansiella instrument och likviditetshantering. Vi erbjuder våra lösningar till banker, värdepappersbolag och fondbolag samt till företag med avancerade behov inom likviditetshantering.

Inom likviditetshantering erbjuder vi produkten xpool som är en cash pooling-motor som optimerar företagets likviditet över multipla valutor, länder och legala entiteter.