Nordic Financial Components är ett produktbolag som levererar systemlösningar inom likviditet-, valuta- och riskhantering

Vi startade företaget 2017 med en vision att hjälpa aktörer inom finansbranschen och deras kunder att hantera en växande teknisk och affärsmässig komplexitet. Utökade legala regelverk och växande krav på lönsamhet ställer högre och högre krav på effektivisering och förenkling för slutkunden, och vi ville använda vår långa erfarenhet inom branschen och vår djupa tekniska kompetens till att skapa lösningar som möter dessa krav.

Sedan starten har vi lyckats skapa flera systemlösningar inom valuta och likviditetshantering som dagligen hjälper hundratals kunder att digitalisera, automatisera och effektivisera sin affär.  

Förutom att leverera systemlösningar hjälper vi också våra kunder med affärsutveckling och projektledning genom att tillhandahålla konsulttjänster. Flera av våra medarbetare är experter på finansiella instrument och finansiella processer samt de regelverk och den infrastruktur (både system och marknad) som får dem att fungera, kompetens som många av våra kunder efterfrågar.