Nordic Financial Components är ett IT-bolag som levererar produkter och konsulttjänster inom finansbranchen

Företaget startades 2017 av personer med lång erfarenhet från finansbranchen och därtill hörande tjänster, men också med djup teknisk kompetens med fokus på digitalisering och effektivisering. Den idag kanske största utmaningen för både aktörer inom finansbranchen och deras kunder är den hastiga ökningen av den tekniska komplexiteten i affären. Med vår kompetens och erfarenhet inom både affär och teknik kan vi hjälpa våra kunder att navigera i denna komplexitet. Vi gör detta genom att utveckla produkter inom värdepappershandel och likviditetshantering samt att tillhandahålla konsulttjänster.

Våra medarbetare är experter på finansiella instrument och finansiella processer samt de regelverk och den (IT- och marknads)infrastruktur som får dem att fungera.

Våra kunders framgång är vår framgång!