VAD

 • Aggregator för alla handelsflöden som innehåller en valutaaspekt
 • Integration med existerande processer för att samla in valutaexponeringar
 • Aggregator för att ackumulera och netta exponeringar
 • Exekverar överskottsexponeringar baserat på regler för maximala exponeringar och/eller tidsgränser
 • Berikar existerande back office-flöden med växlingskurser
 • Integration med bokföringssystem för STP-flöden av växlingar
 • Kraftfullt och intuitivt användargränssnitt för att monitorera och manuellt interagera med processen

HUR

 • Genom att erbjuda en flexibel verktygslåda för att integrera med de flesta handelsflöden
 • Genom att inkorporera en FIX-motor för att exekvera valutaaffärer vilket ger tillgång till de flesta valutamarknaderna
 • Genom att matcha avvecklingscykeln från de inlästa avsluten med FX-avslut med samma likviddag
 • Genom att erbjuda en flexibel modell för rapportering av transaktioner till back office och/eller bokföringssystem

VARFÖR

 • Optimerar fx-aspekten av handelsflöden genom att netta och automatisera växlingarna
 • Minimerar behovet av manuell hantering och därmed operationell risk
 • Förbättrar rapporteringen med omedelbar återkoppling av växlingskurser kopplade till avslut
 • Begränsar komplexiteten avseende bokföring av valutaaffärer