VAD

 • Översätter en marknad till ett lätttillgängligt REST API som kan användas av kunder via det publika internet
 • Exponerar handelsmetoder och översätter dessa till FIX vid interaktion med marknaden
 • Opererar på alla FIX-marknader och stöder handel i valuta såväl som aktier eller andra finansiella instrument

HUR

 • Genom att hantera sekvenser av handelsmeddelanden och enkapsulera dem i ett REST-anrop.
 • Genom att implementera affärslogik i interaktionen med marknaden och skapa ett förenklat abstraktionslager för användaren
 • Genom att erbjuda ett funktionsrikt gränssnitt för att injicera affärslogik i API=>FIX-kommunikationen
 • Genom att erbjuda möjlighet att berika transaktionsdata i båda riktningarna

VARFÖR

 • Möjliggör för kunder utan expertis på finansmarknaderna att automatiserat interagera med dessa marknader
 • Kunderna behöver inte förstå hur ett FIX-flöde fungerar
 • Utgör en attraktiv PSD2-lik Open Banking tjänst
 • Kan lika gärna användas i en teknisk implementation som i ett användargränssnitt tillhandahållet av en extern part eller utgivaren av REST API:et