Vår affärsmodell är flexibel och innovativ

Affärsmodell

 • Årlig licens- och supportavgift
 • Flexibel licensmodell
 • Projektkostnad till fast pris eller löpande räkning
 • NFC tillhandahåller ett standardiserat avtalspaket men stöder även kundspecifika avtal
 • Kundspecifika produkttillägg kan erbjudas exklusivt

Leveransmodell

 • Vi hanterar projektledning inklusive att driva anpassningar som krävs i kundens infrastruktur
 • Hosting erbjuds antingen internt eller molnbaserat, beroende på kundens preferenser
 • Vi tillhandahåller 2nd och/eller 3rd line support via länk eller på plats
 • Vi erbjuder en stegvis leveransmodell med en tidig MVP-leverans följd av leverans av en fullversion
 • MVP-leveransen exekveras parallellt med avtalsförhandlingen och kravfasen för att minimera implementationstiden

Teknisk modell

 • Molnbaserad och skalbar design baserad på Java i back-end med ett React-baserat web-gränssnitt
 • Händelsedriven arkitektur baserad på Kafka
 • Avancerad modell för att efterleva de stränga kraven på spårbarhet som ställs i finansbranschen
 • Flexibel lösning för autentisering och behörighetskontroll för att enkelt anpassa till existerande infrastruktur och kundkrav
 • Snabba utvecklingscykler med kontinuerlig leverans, både internt och till kund
 • Flexibel integrationsmodell med pluggbara, kundspecifika kopplingar